The start

4 oktober 2010 was een bijzondere dag, toen vond namelijk de constitutiereceptie plaats van het Dagelijks Bestuur der Eindhovense Studentenvereniging Demos, DB-Wodan genaamd. De omstandigheden waren in de loop van de avond zodanig veranderd dat de nieuwe penningmeester vereniging, Joey Janssen wat loslippig was geworden. Een grote wens van hem was om een dispuut op te richten. De kiem daarvan moest liggen in zijn jaarclub, JC NRG, waarvan hij begeleider was. Twee kiddo’s, namelijk Joyce Rutten en Dennis Loeffen, spookten door zijn hoofd als eerste versterking.

Tijdens een ‘uiterst geheim’ gesprek wat verder op de avond was ook Reijn van den Burg aanwezig, toen een kersverse eerstejaars. Toen hij woorden met de strekking ‘dispuut oprichten’ per toeval opving, was zijn nieuwsgierigheid gewekt, een op dat moment veel te grote, naar inzicht van Joey.

Later in het jaar zijn Reijn en Joey toch weer in gesprek geraakt, betreffende het oprichten van een dispuut. Tijdens de hoogteborrels op de barhang heeft het idee wat meer vorm gekregen, al was nog het verre van levensvatbaar.

Bij de receptie, ter ere van de achtenveertigste Dies Natalis van Demos, was er van een vergelijkbare verandering van omstandigheden sprake als tijdens de constitutiereceptie, naarmate de avond meer gevorderd was. Joey, toen in gesprek met Joyce, liet vallen ‘dat het rood moet worden’, de kleur waaraan het toekomstige dispuut te herkennen zou zijn.

Weer een paar maanden later, tijdens het donderdagfeest van de TU/e Introductiedagen 2011, waren vijf van de zes uiteindelijke oprichters definitief bekend. Het was slechts nog een kwestie van de vijfde mededelen dat zij ook oprichter zou worden. Meerdere hints en peilingen naar interesse hierin hadden namelijk nog niet het kwartje doen vallen bij Marjolein Wintermans, ook wel bekend als Maayo, dat het onderwerp van voornoemde gesprekken daadwerkelijk gaande was en zij hierin een onmisbaar aandeel moest gaan vormen. Nadat dit was doorgedrongen tot Maayo, was de glimlach die avond niet meer van haar gezicht te krijgen.

Op de zondag van het tweede Kennismakingskamp 2011 was, na een volmondige ‘ja’ op de vraag aan Vincent Nab of hij mede een dispuut wilde oprichten met Joey, Dennis, Joyce, Reijn en Maayo, het zestal oprichters compleet.

Tijdens wekelijkse maaltijden op maandag, daarop volgende borrelavonden bij Demos en een gesprek met de toenmalige president werden de nodige stappen gezet om op vrijdag 2 december de brief met daarin de aanvraag voor toekenning van status ‘Demosdispuut in oprichting’ in te dienen bij het Algemeen Bestuur. Deze aanvraag werd vervolgens op 5 december tijdens de Algemeen Bestuurs-vergadering aan ons zessen ingewilligd, waarmee de proeftijd van een jaar van start ging!