Overdregé KKies

Het derde Overdregé heeft op 7 december 2014 het stokje overgenomen en bestaat uit de volgende Stormen:

v.l.n.r. Joey, Inez en Emma

Praegé: Inez
Ab
Actgé: Joey
Quaegé: Renée “Emma”